OUDER IN DE ETALAGE

Onderzoek / Ontwerp

Voor het afstudeerproject aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is onderzoek gedaan naar de sociale behoeften van ouderen in de ouderenhuisvesting. Uit de studie blijkt dat bij minimale (levensloopbestendige) eisen al minder dan 5,5% van de totale Nederlandse woningvoorraad van voldoende kwaliteit is om er ouderen in te laten wonen. Daarentegen groeit het aantal Nederlandse ouderen de komende decennia naar 36,8% van de totale bevolking. De vraag naar passende huisvesting zal naargelang meegroeien.

Zelden wordt er bij het ontwerpen van ouderenhuisvesting echt nagedacht over de invloed van het ontwerp op het sociale welzijn van zijn- of haar gebruikers. De studie toont echter aan dat de gebouwde omgeving van grote invloed kan zijn op het sociaal welzijn, in het bijzonder op die van kwetsbare groepen zoals ouderen. Een goed ontworpen omgeving kan bijvoorbeeld bijdragen aan een goed sociaal netwerk waardoor problemen als eenzaamheid minder snel zullen ontstaan. De nabijheid van andere mensen, de mogelijkheid tot sociale interactie en de mogelijkheid tot controle over de mate van sociale interactie zijn hierin essentieel.

In de studie worden de gebruikseisen in relatie tot sociale interactie vertaald naar ontwerpcriteria voor woongebouwen. Aan de hand van de criteria zijn een tiental Nederlandse huisvestingsprojecten voor ouderen geanalyseerd en is er een analyse gemaakt van de wijk Brukske in Venray.

In het ontwerp worden ouderen letterlijk in de etalage gezet. Op dit punt verschilt het wezenlijk van de huidige Nederlandse ouderenhuisvesting. Het ontwerp omvat twee, elkaar omarmende gebouwen in de centrumzone van de wijk Brukske. De private ouderenwoningen worden gecombineerd met een publieke markthal en ruimten voor horeca en workshops. De publieke functies maken het tweetal gebouwen tot het middelpunt van het Brukske: de wijk wordt naar de ouderen toe gebracht. Sociale interactie wordt toegankelijk.

Door de open uitstraling van de gebouwen wordt de sociale activiteit zichtbaar. Hierdoor ontstaan meer- en nieuwe mogelijkheden tot sociale interactie. De ruimtelijke organisatie- en materialisatie van het ontwerp is afgestemd op de gewenste mate van sociale interactie. Het biedt ouderen de mogelijkheid zelf te kiezen om deel te nemen aan sociale activiteit, of om meer op zichzelf te zijn.

Jaar: 2012

Type: Ontwerp, onderzoek

Software: AutoCAD, Sketchup, V-ray, Photoshop, Indesign, Office

  • 09-2012 gepubliceerd in de afstudeerbundel faculteit Bouwkunde, Technische universiteit Eindhoven (TU/e)

 

Deel dit artikel

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppGoogle+PinterestEmail