69 | 70

Ontwerp

Voor de deelname aan de ontwerpwedstrijd Sixtynine | Seventy is een plan ontwikkeld voor de vernieuwing van stadsblok 69 en 70 in het centrum van de Amerikaanse stad Salt Lake City. Kenmerkend voor het stadscentrum is de grootschalige gridstructuur van 200×200 meter, op basis waarvan de stadsblokken zijn ontstaan. Binnen de gridstructuur is de auto dominant. Er is weinig ruimte voor groen, publieke functies en langzaam verkeer. Om van de blok 69 en 70 opnieuw een levendig en vibrerend gebied te maken worden in het ontwerp 3 maatregelen genomen:

Het creëren van een nieuwe langzaam verkeersstructuur binnen de stadsblokken met straten, pleinen en hofjes;

  1. Het toevoegen van publieke functies binnen de stadsblokken met natuurlijk groen als onderling bindmiddel;
  2. Het creëren van kleinere structuren binnen de bestaande structuur om de stadsblokken blokken opnieuw te voorzien van een menselijke maat.

Opdrachtgever:

Jaar: 2013

Type: Ontwerpwedstrijd

Software: Sketchup, Photoshop, InDesign

  • i.s.m. Xaviera Buron-Klose MSc. –arch. en Mihaela Meslec MSc. –arch.

 

Deel dit artikel

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppGoogle+PinterestEmail