Ouder in de etalage!

In 2012 ben ik afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) met een scriptie waarin ik pleitte voor een nieuw type ouderenhuisvesting, waarin wonen en sociale interactie met elkaar waren verweven. Onder de titel “Ouder in de Etalage” beschreef ik het belang van sociaal contact voor ouderen en de wijze waarop de nieuwe ouderenhuisvesting het ontmoetingspunt zou moeten worden voor de wijk. De oudere moest als het ware “in de etalage” worden gezet. Twee jaar praktijkervaring sterken mij in deze gedachte. In de recente publicatie “Sluitende verzorgingstehuizen. Wie vangt de sociale functie op in de wijk?” van kennisinstituut en adviesbureau Movisie uit maart 2015 wordt het sociale belang van verzorgingstehuizen benadrukt. Denk hierbij aan zaken als ontmoeting, zelfredzaamheid en sociale veiligheid. Opvallend genoeg zijn de oplossingen met name gericht op ouderen, terwijl in mijn ogen juist de oplossing gezocht moet worden in de interactie tussen ouderen en de gemeenschap. Denk bijvoorbeeld aan een koffiebar op een centrale plaats in de wijk of het combineren van initiatieven als Seats2Meet met een ontmoetingsruimte voor ouderen. Als creatieve geest zou ik na twee jaar graag weer eens mijn licht willen laten schijnen op dit sociaal-ruimtelijk probleem. Architectuur is niet slechts het ontwerpen van mooie gebouwen. Het is het ontwerpen van gebouwen voor mensen dat het vak zo mooi maakt.

 

Bekijk hier mijn scriptie

Bekijk hier het onderzoek van Movisie

 

 

Studie bouwdetails EPC 0,4

Vandaag ben ik begonnen met het doornemen een serie van handboeken met duurzame en energiezuinige bouwdetails in de nieuwbouw en renovatie. Niet alleen het ontwerp is belangrijk, maar zeker ook de manier van bouwen voor een Gezond + Duurzaam = Economisch gebouw.

Nieuwe website

In samenwerking met Brands Factory is de afgelopen weken hard gewerkt aan een nieuwe website. Hoewel de puntjes hier en daar nog op de ‘i’ moeten worden gezet is de website vanaf vandaag officieel gepubliceerd. Voel je vrij om contact op te nemen voor vragen en opmerkingen!