JAAZ ontwerpwedstrijd

Eind vorig jaar heb ik geparticipeerd in de ontwerpwedstrijd Jonge Architecten aan Zet. De opdracht behelsde het ontwerpen van 18 sociale huurwoningen in het centrum van Averbode aan de Prelaatstraat. Helaas is het ontwerp niet geselecteerd voor de tweede fase. Desalniettemin wil ik jullie hierbij de eerste beelden van het ontwerp laten zien.

Het ontwerp situeert zich rond een klein binnenstedelijk park, het hard van dit woonconcept. Vanuit de straat is er een duidelijk sequentieel verloop voelbaar, dat aan weerszijden aansluit op de bestaande bebouwing en daarna overgaat naar een volumetrie loodrecht op de as van de Prelaatstraat, waardoor de aandacht van de voorbijganger naar binnen toe wordt getrokken. Het kleine binnenstedelijk park geeft een aanzet naar een mogelijke doorwaadbaarheid van het in zichzelf gekeerde stafweefsel, wat huisvesting, bewoners en omgeving nog beter aan elkaar kan linken vanuit een sociale context, en waardoor bewoners een grotere, betere en kwalitatieve inpassing gaan kennen in het geheel.

Op het gebied van duurzaamheid is er gekeken naar oriëntatie, energie, ventilatie, structuur, sociale aspecten, waterhuishouding en materialisatie. Beheersbaarheid en logica van het geheel is de bottomline van de na te streven duurzaamheidskeuzes.

Binnenkort zal het project toegevoegd worden aan het portfolio op de website.

Deel dit artikel:
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppGoogle+PinterestEmail